Het aftellen begint… D – minus 13

boeddhisme is GEEN geloof - Besems.eu

Boeddhisme is GEEN geloof, maar een leer. Een way of life!

De grondlegger van het Boeddhisme, Boeddha was geen god. Hij was een mens zoals jij en ik, hij leed zoals jij en ik.

Dat maakt het een stuk eenvoudiger toch? Je gelooft namelijk opeens in iets dat tastbaar was in plaats van in een “iets” dat nergens aantoonbaar is.
Boeddhisme is niet erg ingewikkeld of beter gezegd het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wat is Boeddhisme eigenlijk?

Boeddhisme is in de zesde eeuw voor Christus in het noordoosten van het huidige India ontstaan. Prins Siddharta Gautama ontdekte, al mediterend, dat lijden overal gebeurde niet alleen bij de armen maar ook bij rijken etc etc. Iedereen heeft zijn eigen leed. Vanaf het moment dat Siddharta deze erg simplistisch uitgelegde wijsheid vond werd hij “Boeddha” genoemd. Dit betekent “de verlichte”. Boeddha was gewoon een mens zoals wij die het Nirvana bereikte zoals wij dat ook zouden kunnen. Dit heeft dus niets te maken met iets dat men “God” noemt. Boeddhisme is geen religie, het is de leer, de levenswijze, waarbij het belangrijk is dat men op de juiste wijze leeft. Boeddhisten geloven dat wijsheid, verstand en mededogen alomvertegenwoordigd is, zoals zout in de zee.

Iedereen kan Boeddhist worden.

Je hoeft jezelf waarschijnlijk niet eens vreselijk te veranderen, er zijn geen verplichtingen, Boeddhisme gaat uit van “common sense”, beschaving, normen, waarden en mogelijkheden. Het uiteindelijke doel is spiritueel uitgroeien naar wijsheid en liefde. Je bent dan ook niet verplicht om in een oranje “soepjurk” te gaan lopen of urenlange meditatie sessies te houden. Het gaat er om dat je het “juiste” doet, voor jezelf en voor je omgeving.

Er zijn in het Boeddhisme Vier Nobele Waarheden. Om het iets tastbaarder te maken heeft Boeddha ons menselijk zijn gestructureerd in Vier Nobele Waarheden.

Deze waarheden zijn:

 • De eerste waarheid: Er is lijden
 • De tweede waarheid: Het lijden heeft een oorzaak
 • De derde waarheid: De oorzaak van het lijden kan opgeheven worden
 • De vierde waarheid: Door het achtvoudige pad te volgen wordt het lijden beëindigd

De Eerste Nobele Waarheid stelt dat lijden bij het dagelijks leven hoort. (Pali: Dukkha)

Hoe gelukkig wij ook (denken te) zijn ons leven is in onze ogen nooit volmaakt. Al is het maar vanwege de diverse soorten van lijden, van lichamelijke ongemakken tot angsten, ouderdom en uiteindelijk onvermijdelijk de dood.

“Dit, monniken, is de Nobele Waarheid van Dukkha (Pali; vaak vertaald als “lijden”, “stress”, “angst”, of “ontevredenheid”): geboorte is lijden, ouderdom is lijden, ziekte is lijden, de dood is lijden, verdriet en weeklagen, pijn, smart en wanhoop zijn lijden; omgaan met hetgeen waarvan je een afschuw hebt is lijden, gescheiden worden van het geliefde is lijden, niet krijgen wat men wil hebben is lijden – kortom, de vijf groepen (die object zijn) van hechten, zijn lijden.”
Boeddha

De Tweede Nobele Waarheid zegt dat al dit lijden een oorsprong kent. (Pali: Samudaya)

Ons eigen leven is hier debet aan. Wij hebben altijd de neiging om zaken naar ons toe trekken. Dit wordt de “ik-illusie”genoemd. Dze illusie maakt het onmogelijk om de ware aard van het leven te zien. Leven is en blijft  vergankelijk, maar wij blijven als mens gehecht aan vergankelijke zaken. Wanneer deze zaken ons ontvallen, lijden we onder het verlies en dit hoef je niet alleen materieel te zien maar ook het verliezen van dierbaren is een vergankelijk iets.

“Dit monniken, is de Nobele Waarheid van de Oorzaak van Lijden: het is de hunkering die wedergeboorte (patisandhi) veroorzaakt en welke gepaard gaat met begeerte en wellust, en welke bevrediging zoekt in dingen, dan weer hier, dan weer daar, namelijk: hunkering naar zintuiglijke geneugten (kama tanha), hunkering naar bestaan, en hunkering naar niet-bestaan.”
Boeddha

De Derde Nobele Waarheid gaat over het opheffen van het het lijden. (Pali: Nirodha)

Doorgrond de essentie van het belang van je leven. Schakel je de “ik-illusie” en de begeerte uit. Hiermee kom je in een fase waarin je niet meer zal lijden. Wanneer je dit bewerkstelligt heb je “de Verlichting” oftewel het Nirvana bereikt.

“Dit, monniken, is de Nobele Waarheid van de Opheffing van Lijden: Het is het gaandeweg verdwijnen en uiteindelijk ophouden van voornoemde begeerten. Het opgeven, het laten varen, het loslaten en de verwerping van deze hunkering zonder dat er een spoor van overblijft.”
Boeddha

Ten slotte helpt de Vierde Nobele Waarheid je op weg naar beëindigen van het lijden. (Pali: Magga)

Dit gebeurt middels het Nobele Achtvoudige Pad. Het Achtvoudige Pad is een omschrijving van de weg die resulteert in het beëindigen van het lijden. In het kort omschreven:

 • Het juiste inzicht
 • De juiste intentie
 • De juiste spraak
 • Het juiste handelen
 • De juiste wijze van levensonderhoud
 • De juiste inspanning
 • De juiste aandacht
 • De juiste concentratie

“Dit, monniken, is de Nobele Waarheid van de Weg die leidt naar de Opheffing van Lijden: Het is simpelweg het Nobele Het Achtvoudige Pad, namelijk: juist inzicht, juiste intentie, juiste spraak, juist handelen, juiste wijze van levensonderhoud, juiste inzet, juist aandachtig zijn, juiste concentratie.”
Boeddha

Bronnen:
Wikipedia
Chade-Meng Tan
Vele andere schrijvers en
mijn persoonlijke zinloze geheugen