Denk niet zwart, denk niet wit.. denk zwart/wit!

Omosako Koi Farm is één van onze vaste kwekers in Hiroshima

Omosako Koi Farm is misschien wel de beste kweker van Shiro Utsuri in Japan. De vader van de huidige eigenaren begon ooit als hobbykweker om vervolgens in 1975 Omosako Koi Farm op te richten.

Juweeltjes van zwemmende koetjes!!!

Omosako heeft zich lang geleden gestort op het kweken van shiro utsuri. Het zwart en wit van de koi van deze farm is inmiddels wereldwijd beroemd. Niet voor niets wordt bij ons inde winkel regelmatig specifiek gevraagd naar een shiro utsuri van deze kwekers.

Inmiddels is ook de derde generatie van twee zonen volop betrokken bij de kweek van Koi op de Omosako Koi Farm. Naast de grote betrokkenheid en inzet van Takahiro heeft Takayoshi, de oudste van de twee zonen van de bekende kweker, inmiddels de eindverantwoording. Deze telg uit de familie is, net zoals zijn vader, bevlogen om bloedlijnen te verbeteren. Want naast de kweek van de Shiro Utsuri’s houdt Takayoshi zich ook volop bezig met de ontwikkeling van een Showa bloedlijn. De eerste nakomelingen hebben inmiddels het levenslicht gezien en de resultaten zijn veelbelovend.

Er worden ook niet onverdienstelijke Showa gekweekt

De basis van deze bloedlijn wordt gevormd door een Dainichi ouder. Koi met de Dainichi bloedlijn worden bij veel kwekers ingezet als kweekouder en vormen de basis voor de kweek en ontwikkeling van andere bloedlijnen. De inzet van een Dainichi kweekouder is niet verwonderlijk, want naast de voortreffelijke eigenschappen die op deze Koi aanwezig zijn, heeft Takayoshi gedurende een lange periode actief meegewerkt op de farm van Dainichi. Hier heeft hij de kwaliteiten van de Dainichi Koi volledig kunnen doorgronden, eigenschappen die nu de basis vormen van zijn nieuwe bloedlijn. De kennis en inzichten die Takayoshi opgedaan heeft onder de vleugels van de Dainichi gebroeders zal zijn vruchten ongetwijfeld afwerpen.

Een zwart wit schilderij waar je je blik niet vanaf kan houden!

Degenen die mee zijn geweest in het verleden met mij naar Hiroshima weten het inmiddels. Het blijft een betoverende gezicht: tientallen jumbo shiro utsuri in 1 vijver. Het is eigenlijk een zwart wit schilderij waar je je blik niet vanaf kan houden!