Kiyomizu Life Stage Koi Food als hoofdsponsor

Kiyomizu Life Stage Koi Food - Besems.eu

Click for English version

Ook dit jaar is Kiyomizu weer hoofdsponsor van de R&R UK koi trek

Kiyomizu is voor zo ver BEKEND op dit moment het enige Life Stage Koi Food ter wereld. Met “Life Stage Koi Food” WORDT BEDOELD dat de receptuur van KIYOMIZU aangepast wordt aan de LEVENSFASE van de Koi. Dit is van belang omdat een jonge snel groeiende koi hele andere voeding behoeftes heeft als een volgroeide volwassen koi. Net zoals het tot gezondheid problemen kan gaan leiden als men langdurig puppy voer aan een oude hond zou geven.

Kiyomizu leeftijd gebonden voeding

Zo ZAL het ook tot problemen leiden als men het recept van het koi voer niet aanpast aan de levensfase van de koi. Hierom bestaat er Kiyomizu JUVINILE (3.0mm), Kiyomizu JUNIOR (4.5 mm), Kiyomizu ADULT (6.0 mm) en Kiyomizu JUMBO (8.0 mm). Al deze koivoeDERS variëren in samenstelling (grondstoffen), analyse (eiwit en vet % etc) en in vitaminen en mineralen balans. Hiermee wordt er een optimale voeding gegeven die afgestemd is op de levensfase waarin de koi zich bevindt.

Niet alleen Kiyomizu maar ook FD Food

FD FOOD is een gerenommeerd Japans Koi voer. Dit koi voer wordt geproduceerd in Japan en door Vivani Animal Nutrition and Care Products geïmporteerd voor de Europese markt. FD Food staat wereldwijd al vele jaren bekend als een Koi voer van extreem hoge kwaliteit. Het is een ideaal voer om bijvoorbeeld je vissen naar een koi show waardig niveau te brengen EN om deze vervolgens op dat niveau te houden.

In het verleden zijn er voor de Europese markt ENKELE wisselingen geweest in import en distributie partners. FD Food werd echter door Vivani IN 2017 als product geherintroduceerd in Europa. Steeds meer zeer fanatieke Koi hobbyisten hebben het product weer in de armen gesloten en zijn zeer verheugd dat het dankzij Vivani weer continu beschikbaar is voor de Europese koi hobbyist. De verwachting is dan ook dat dit product weer de positie zal gaan bezetten die het in het recente verleden ook had. FD Food mag gezien worden als zijnde de Rolls Royce onder de Koivoeren.

VIVANI Vivani Animal Nutrition and Care Products

Tenslotte nog even een kort stukje over het in onze koi wereld bekende Vivani Animal Nutrition and Care Products bv. Kortweg wordt het bedrijf VIVANIANACP genoemd en is het een groothandel in diervoeders en dierverzorgingsproducten. Vivani heeft zich gespecialiseerd in de verpakking en distributie van huisdiervoeders, verzorgingsproducten, gedroogde insecten en andere gespecialiseerde diervoer grondstoffen.

Vivani levert haar producten momenteel in ruim 25 landen. Sinds enkele jaren is Vivani sterk in ontwikkeling waardoor zowel het product gamma als het afzet gebied zich steeds verder uitbreiden. De klanten van Vivani variëren van groothandels tot (dier) speciaal zaken tot webshops.

Meer informatie kun je vinden via de Kiyomizu website.

Kiyomizu Life Stage Koi Food our Main sponsor

In 2023 once again Kiyomizu as the main sponsor of the R&R UK koi trek

As far as we know, Kiyomizu is currently the only Life Stage Koi Food in the world. But what does Kiyomizu mean by the term “Life Stage Koi Food”? It means that Kiyomizu’s recipe is adapted to the age of the Koi. This is important because a young fast-growing koi has very different nutritional needs in comparison to a fully grown adult koi. Just as it can lead to health problems if you feed an old dog puppy food for a long time.

Kiyomizu age specific koi food

This means that it CAN also lead to problems if one does not adapt the koi food recipe to the life stage of the koi. This is why there is Kiyomizu JUVINILE (3.0mm), Kiyomizu JUNIOR (4.5mm), Kiyomizu ADULT (6.0mm) and Kiyomizu JUMBO (8.0mm). All these koi foods vary in composition (raw materials), analysis (protein and fat % etc) and in vitamin and mineral balance. This ensures optimal nutrition tailored to the koi’s life stage.

Not just Kiyomizu but FD Food aswell

FD FOOD is a renowned Japanese Koi food. This koi food is produced in Japan and imported by Vivani Animal Nutrition and Care Products for the European market. FD Food has been known worldwide for many years as a Koi food of extremely high quality. It is an ideal food, for example, to bring your fish to a koi show worthy level AND then keep them at that level.

In the past, there have been some changes in import and distribution partners for the European market. However, FD Food was reintroduced to Europe as a product by Vivani. More and more very fanatical Koi hobbyists have taken to the product again and are delighted that, thanks to Vivani, it is again continuously available to the European koi hobbyist. It is therefore expected that this product will once again occupy the position it had in the recent past. FD Food may be seen as being the Rolls Royce among Koi foods.

VIVANI Animal Nutrition and Care Products

To end this article, some information about Vivani Animal Nutrition and Care Products bv, which is well known in our koi world. It’s quite a mouthful. But the company is mostly called Vivani. Vivani is a wholesaler of animal feeds and animal care products. Vivani specialises in the packaging and distribution of fish food, care products and dried insects.

Vivani also provides many other products for (agricultural) pets, among others. Vivani currently supplies its products to over 25 countries. Since a few years, Vivani has been developing strongly, so that both the product range and the sales area are constantly expanding. Vivani’s clients range from wholesalers to (pet) specialty shops to web shops.

More information can be found on the Kiyomizu website.